Onze werkwijze

Samen op weg naar het juiste resultaat

Werkwijze Digital4uInventarisatie

Het eerste gesprek wat wij met u hebben, is om een inventarisatie te maken van uw eisen, wensen, behoeften en het vaststellen van uw doelgroepen en doelstellingen. Wellicht heeft u al een pakket van eisen en/of een functioneel ontwerp; die bespreken wij dan graag met u. Na ons gesprek ontvangt u een gespreksverslag, waarop u eventueel nog aanvullingen kunt geven. We maken direct een afspraak voor de presentatie van de offerte.


Offerte

Na het eerste gesprek ontvangt u op de afgesproken datum de offerte voor uw nieuwe website, webwinkel of smartphone app. We bespreken de offerte en daarop volgend wordt die door u ondertekend of wij maken een afspraak voor een vervolgcontact.


Ontwikkeling

Na ondertekening van de offerte starten wij met het project.


Functioneel Ontwerp

Het functioneel ontwerp is de blauwdruk van de website. In het functioneel ontwerp staan alle functionaliteiten van de website beschreven, zoals:

   • schematisch overzicht van de diverse soorten pagina’s (wireframes). Denk bijvoorbeeld aan:
        home, zoekresultatenpagina, projectoverzicht pagina’s, productdetail pagina’s, contactpagina;
   • beschrijving op voldoende detailniveau van de functionaliteiten per paginasoort, zodat het voor
        zowel uw organisatie als onze ontwikkelaars duidelijk is wat de functionaliteiten inhouden;
   • schematisch stroomschema (flowcharts);
   • eisen met betrekking tot de zoekfunctionaliteit(en);
   • eisen van de beveiliging;
   • koppelingen met andere systemen, zoals bijvoorbeeld een kassasysteem;
   • eisen van het usermanagement;
   • eisen aan de browsercompatibiliteit;
   • overzicht van de te importeren content;
   • beschrijving rechtenstructuur Content Management Systeem.

Het functioneel ontwerp is zeer belangrijk om het ontwikkelproces efficiënt te laten verlopen en eventuele misverstanden ten aanzien van de gewenste functionaliteiten van uw website, webwinkel of smartphone app zoveel mogelijk te voorkomen. Het maakt ook het testproces eenvoudiger.

Digital4u maakt na intensief overleg met uw organisatie het functioneel ontwerp en stuurt het, nadat het intern is goedgekeurd, direct naar u door. Vervolgens controleert u het document. Daarna worden in overleg eventueel gewenste wijzigingen door Digital4u doorgevoerd. Na goedkeuring van het definitieve functioneel ontwerp start Digital4u met de ontwikkeling van uw systeem.


Werkwijze vormgeving Digital4u

Vormgeving

Voor de vormgeving starten wij met de homepage en een tweetal relevante andere pagina’s om aan u te presenteren. Indien u akkoord bent met de gepresenteerde vormgeving, gaan wij de overige pagina’s vormgeven.

Nadat de vormgeving intern is goedgekeurd, sturen wij die direct naar u door, waarna u het geheel zal beoordelen. Daarna worden in overleg eventueel gewenste (en mogelijke) wijzigingen door Digital4u gedaan. Na goedkeuring van de vormgeving en het ontwerp zal Digital4u deze gereed maken voor gebruik op internet.


Zoekmachine optimalisatie Digital4uGereed maken voor gebruik op internet

De vormgeving, zoals deze uiteindelijk goedgekeurd is, moet nog daadwerkelijk omgezet worden naar HTML, het programmeren van de website en de extra functies. Alles wat statisch is, wordt nu omgezet naar dynamisch werkende webfunctionaliteiten. Bij het omzetten van de ontwerpen houden wij rekening met alle richtlijnen van het W3C (Word Wide Web Consortium). Alle pagina’s worden geoptimaliseerd volgens de laatste internet standaarden en ontwikkeld als unieke pagina templates. Wij ontwikkelen alle documenten en templates in HTML 5.


Zoekmachineoptimalisatie

Voor de vindbaarheid (SEO) van uw website zorgen we ervoor dat de basis van de website optimaal is. De onderliggende techniek waarmee de juiste linkstructuur en de juiste metatags aangebracht worden op alle pagina’s zorgen voor een goede basis.


Content

Onze contentmanager maakt samen met u een plan om op een gestructureerde wijze te zorgen voor een juiste aanlevering van tekst en afbeeldingen voor uw website. Nadat u de content heeft aangeleverd, wordt deze door Digital4u geplaatst. Op die manier heeft u bij oplevering een compleet product. Na de oplevering beheert u zelf de inhoud.

Content vanuit een extern systeem
Het kan zijn dat (een deel van) de content voor bijvoorbeeld een webwinkel al in een ander systeem is opgeslagen, bijvoorbeeld uw kassasysteem. Wij zorgen ervoor dat middels een koppeling die content op uw website geplaatst wordt.


Testen

Nadat Digital4u alle onderdelen van de website en het back-end – zoals beschreven in het Functioneel Ontwerp en de offerte – heeft getest en goedgekeurd, kan uw organisatie haar tests uitvoeren. Nadat uw organisatie de tests heeft uitgevoerd, worden functionaliteiten die niet goed blijken te werken zonder extra kosten gecorrigeerd. Als die functionaliteiten nogmaals door u zijn getest, kan er akkoord gegeven worden voor het live zetten van uw website.


Live zetten

Na het akkoord voor het live zetten van uw website, webwinkel of smartphone app wordt deze daadwerkelijk aan de wereld getoond. Niets staat u nu nog in de weg om op een efficiënte en professionele wijze online te communiceren met uw doelgroepen en daarmee uw doelstellingen te bereiken.

Succes!

De werkwijze van Digital4u

Over ons